Firma Drewmax W.M. Bieńkowscy realizuje projekt z Działania 1.2 RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

- Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji”

- Krótki opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji mebli z zastosowaniem nowoczesnych maszy, między innymi takich jak Piła Panelowa, Centrum obróbcze CNC oraz okleiniarka Perfect 710

- Numer umowy o dofinansowanie: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-124/12

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864

e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831

e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Kontakt

Zapisz się do newslettera
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®